Polityka prywatności i cookies

Pkt 1
Postanowienia ogólne

1.1. Korzystając z niniejszego serwisu (www.flashstore.pl i jego wersji językowych) akceptują Państwo zasady zawarte w Polityce Prywatności znajdującej się na tej stronie.
1.2. Niniejsza Polityka Prywatności określa w jakich sytuacjach mogą być pozyskiwane dane osobowe od Użytkowników oraz wyjaśnia zagadnienia związane z ich przetwarzaniem.
1.3. Wydawcą serwisu i Administratorem danych osobowych pozyskiwanych za jego pośrednictwem jest Visual Media Sp. z o.o. z siedzibą główną: Polska, 85-719 Bydgoszcz, ul. Fordońska 40 (NIP: 967-128-00 08 REGON: 340396658, KRS: 0000298882 - XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w Bydgoszczy), zwana dalej Wydawcą lub Administratorem.
1.4. Wydawca serwisu jest właścicielem marki Flashstore, która zajmuje się dystrybucją i produkcją pamięci USB (pendrive) oraz Power Banków i innych akcesoriów mobilnych.
1.5. Wydawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności.
1.6. Dane osobowe Użytkowników serwisu przetwarzane są z zachowaniem wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz innych przepisów krajowych.
1.7. Dane osobowe gromadzone przez Administratora z użyciem serwisu WWW nie są przekazywane podmiotom trzecim.
1.8. Visual Media Polska Sp. z o.o. deklaruje, iż dokłada wszelkich starań, aby zapewnić odpowiednie bezpieczeństwo przekazanych danych. Przekazane dane osobowe będą wykorzystywane do celów określonych w dalszej części dokumentu.

Pkt 2
Prawa osób, których dane są przetwarzane

2.1. Każdy użytkownik, który wypełnił formularz (formularz kontaktowy lub/i rejestracyjny) lub w inny sposób udostępnił swoje dane osobowe Administratorowi serwisu, przysługuje prawo:
- prawo do bycia poinformowanym o operacjach przetwarzania jego danych osobowych,
- prawo dostępu do jego danych osobowych,
- prawo do sprostowania/uzupełnienia danych osobowych,
- prawo do usunięcia danych osobowych,
- prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
- prawo do przenoszenia danych osobowych,
- prawo do sprzeciwu w zakresie przetwarzania danych osobowych,
- prawo do tego, by nie podlegać profilowaniu.

2.2. Pytania oraz ewentualne zastrzeżenia związane z tym, w jaki sposób Administrator przetwarza dane osobowe, prosimy kierować na adresy: sales@flashstore.pl.
Osoba, której dane dotyczą może wnieść skargę do organu nadzorczego: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Dane osobowe użytkowników serwisu przetwarzane będą przez Administratora wyłącznie w celach realizacji usług świadczonych w serwisie i w celach wskazanych przy każdej takiej usłudze (procesie), na przykład w zakresie:

  • skorzystania z formularza kontaktowego,
  • skorzystania z newslettera,
  • przesłania do Administratora aplikacji na podane w ogłoszeniu stanowisko pracy,
  • skorzystania z dostępu do Strefy Klienta (dostęp do materiałów, projektów) lub bloga (uzyskanie dostępu do wybranych artykułów).

Pkt 3
Rekrutacja

3.1. Procesy rekrutacyjne na poszczególne stanowiska pracy realizowane są przez Wydawcę (Administratora) z zachowaniem następujących zasad.

Rekrutacja na wskazane w ogłoszeniu stanowisko może trwać do 12 miesięcy. Oznacza to, że w tym terminie mogą być przetwarzane dane osobowe osób, które przesłały swoje aplikacje (CV). Po tym terminie dane są usuwane z bazy Administratora, chyba że użytkownik (aplikant na dane stanowisko) wyraził zgodę na dłuższy okres przetwarzania jego danych osobowych w związku z przyszłymi procesami rekrutacji.

Osoby zainteresowane udziałem w rekrutacji prosimy o przesyłanie dokumentów aplikacyjnych (CV) na podany w ogłoszeniu adres email wraz ze zdjęciem (opcjonalnie) w terminie do dnia wskazanego w ogłoszeniu wraz z oświadczeniem o następującej treści:

Niezbędne oświadczenie, żeby wziąć udział w procesie rekrutacji:

  • Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w przesłanej ofercie pracy (mojej ofercie) dla potrzeb niezbędnych w procesie rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, ze zm.) oraz innych obowiązujących przepisów, w tym również przepisów Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz innych przepisów prawa polskiego dotyczących ochrony danych osobowych.
  • Oświadczam, że zapoznałem/-łam się z informacjami dotyczącymi ochrony danych osobowych zawartymi w ogłoszeniu o rekrutacji pracowników*.

brak ww. oświadczeń uniemożliwi rozpatrywanie kandydatury w procesie rekrutacji.

Oświadczenie dobrowolne:

  • Wyrażam zgodę na wykorzystanie mojej aplikacji (CV) w przyszłych procesach rekrutacyjnych organizowanych przez Visual Media Sp. z o.o. nie dłużej jednak niż przez 24 miesiące, licząc od dnia przesłania mojego CV.

Pkt 4
Pliki „cookies”

4.1. Podczas korzystania ze strony www.flashstore.pl na Twoim urządzeniu końcowym (komputerze, tablecie czy smartfonie) zapisywane mogą być niewielkie pliki tzw. pliki cookie. Dzięki zapisaniu tych plików na Twoim urządzeniu możliwe jest między innymi zapamiętanie danych logowania, dzięki czemu nie będziesz musiał każdorazowo wpisywać loginu i hasła. Dzięki plikom cookie możliwe jest zbieranie danych statystycznych, co pozwala na dostosowanie zawartości strony WWW do preferencji odbiorców (użytkowników).

4.2. Wykorzystujemy następujące pliki cookie:

  • pliki statystyczne - umożliwiają zbieranie przez nas informacji statystycznych na temat sposobu korzystania ze strony WWW; dane te mogą być przekazywane do panelu analitycznego Google Analytics,
  • pliki funkcjonalne - pliki umożliwiające zapamiętanie Twoich ustawień i preferencji. Dzięki zapisaniu tych plików na Twoim urządzeniu nie będziesz musiał każdorazowo wpisywać loginu oraz hasła,
  • pliki społecznościowe – umożliwiające integrację serwisów społecznościowych (m. in. Facebook, Google+, LinkedIn), z których korzystasz, z serwisem www.flashstore.pl.

4.3. W trakcie korzystania przez Ciebie z serwisu www.flashstore.pl korzystamy z dwóch rodzajów plików cookie: plików sesyjnych oraz plików stałych. Pliki sesyjne to tak zwane pliki tymczasowe, które przechowywane są w Twoim urządzeniu do czasu wylogowania, opuszczenia naszego serwisu internetowego lub zamknięcia przeglądarki. Stałe pliki są natomiast przechowywane w Twoim urządzeniu końcowym (komputer, smartfon) przez czas określony w parametrach tych plików lub do momentu ich usunięcia przez Ciebie.
4.4. Użytkownik może sprzeciwić się umieszczaniu w jego komputerze plików cookies i w każdej chwili może wyłączyć w swojej przeglądarce internetowej opcję przyjmowania plików cookies.

Zobacz jak wyłączyć mechanizm cookies:

W przeglądarce Chrome
W przeglądarce Firefox
W przeglądarce Opera
W przeglądarce Internet Explorer
W przeglądarce Safari

4.5. Wyłączenie odpowiedzialności w zakresie mechanizmu cookies.
Administrator nie ponosi odpowiedzialności za stosowanie mechanizmu cookies na innych stronach internetowych dostępnych dla użytkowników za pośrednictwem linków umieszczonych na stronach serwisu www.flashstore.pl.

Pkt 5
Oferta na stronie WWW oraz zapytania ofertowe

5.1. Informacje zawarte w serwisie www.flashstore.pl nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego (tekst jednolity: Dz.U. z 2014 poz. 121). Szczegółowe informacje o usługach, produktach i ich cenach każdorazowo przedstawiane są przez osoby z Działu Handlowego Visual Media Sp. z o.o.
5.2. Kierowane do Wydawcy (Administratora) zapytania ofertowe bezpośrednio z użyciem adresu e-mail lub z użyciem formularza dostępnego na stronie WWW (zawierające między innymi dane osobowe), wykorzystywane są wyłącznie w celu odpowiedzi na przesłane zapytanie i przechowywane są w bazie Administratora danych dla celów statystycznych nie dłużej niż 12 miesięcy.

Ostatnia aktualizacja: 25.05.2018 r.

-
Twój schowek